Privacyverklaring

Ik vind het ontzettend belangrijk om zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Uiteraard geldt dat voor bestaande, nieuwe en potentiële klanten. Door gebruik te maken van deze site en mijn diensten, ga je akkoord met deze privacyverklaring. Je gegevens zal ik nooit aan anderen of bedrijven verkopen of verstrekken.

Zoals je zult zien, is deze privacyverklaring kort maar krachtig.

Mocht je dingen onduidelijk vinden, neem dan vooral even contact op via info@inekehogema.nl

Verwerking persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens gebruik ik alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
Alleen ik, als eigenaar van Ineke Hogema Auteurscoach en Redacteur, heb toegang tot deze gegevens.

Mijn gegevens zijn als volgt:
Ineke Hogema Auteurscoach en Redacteur
Naam verantwoordelijke persoon: Ineke Hogema
Grebbeweg 109
3911 AV Rhenen
Registratienummer Kamer van Koophandel: 60474084

Informatie-aanvraag
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of mijn andere gegevens om contact op te nemen, zullen je gegevens slechts korte tijd bewaard blijven. In dit geval verwerk ik alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit zijn de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Samenwerking aangaan
Wanneer we, op basis van ons eerste contact, besluiten om samen te gaan werken, heb ik uiteraard meer gegevens nodig. De door mij verzamelde gegevens worden alleen intern en alleen door mij gebruikt. Ik zal je gegevens nooit verstrekken aan derden of personen met wie ik samenwerk. Uiteraard zullen al je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Je gegevens mag je natuurlijk altijd laten aanpassen of verwijderen. In dat geval kun je me het beste een e-mail sturen: info@inekehogema.nl

Noodzakelijkheid verwerven bijzondere gegevens
Wanneer we samenwerken heb ik mogelijk toegang nodig tot verschillende platforms of zullen we gegevens met elkaar delen. Wanneer ik deze gegevens nodig heb, zal ik ten alle tijde aangeven waarom ik deze gegevens nodig heb en waarvoor ze worden gebruikt. Deze gegevens sla ik op via een veilig systeem.

Doel van gebruik persoonsgegevens
De gegevens van contacten gebruik ik onder andere om contact te kunnen leggen en een offerte te kunnen uitbrengen of eventueel advies te geven. Daarnaast stuur ik 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit en zal ik af en toe een e-mail versturen met een boekaankondiging. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.
De gegevens van mijn klanten gebruik ik om facturen te kunnen uitsturen en werkzaamheden te verrichten namens mijn klanten.

De gegevens van mijn klanten worden onder andere (gecodeerd) opgeslagen in MailChimp. Daarnaast kun je je gegevens met mij delen via andere online tools. Hierbij gaat het altijd om een tool waar we beiden blij mee zijn.

Zoals al eerder vermeld, heb ik passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en diefstal (waaronder het werken via een SSLcertificaat)

Bewaartermijn van gegevens
Wij bewaren de verzamelde gegevens tot maximaal 7 jaar na het laatste contact om zo indien nodig aan al onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uiteraard zullen we vertrouwelijke gegevens waarover we beschikken en die niet van belang zijn voor onze administratie, direct verwijderen.

Social Media
Op www.inekehogema.nlzijn knoppen opgenomen om mijn posts en informatie te kunnen delen op sociale netwerken. Deze knoppen werken met behulp van cookies. Lees de privacyverklaringen van de verschillende platforms om te zien hoe ze met jouw persoonsgegevens en privacy omgaan!

Links
Heel af en toe verwijs ik in mijn blogs of op andere pagina’s van mijn website naar externe websites of tools. Deze websites maken gebruik van hun eigen cookies. In de betreffende privacyverklaring of cookie-verklaring kan je meer informatie geven over het gebruik van je gegevens.

Rechten
Je mag me altijd vragen om je gegevens te verwijderen of in te zien. Indien je dit wilt, kun je dit het beste per e-mail aanvragen: info@inekehogema.nl
Ik zorg ervoor dat je gegevens binnen een week aangepast of verwijderd zullen worden.

Mocht je klachten hebben over de manier waarop ik met je gegevens omga, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Hun gegevens kun je hier vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen
De privacyverklaring die je op mijn website kunt vinden, is altijd de geldige en huidige versie. Mochten er grote wijzigingen worden aangebracht, hoor je hier uiteraard tijdig iets over.